CZĘSTOCHOWA

ul. Kisielewskiego 18/28 B
42-215 Częstochowa
tel. +48 34 366 91 18
fax +48 34 366 91 13, biuro@inergis.pl

ODDZIAŁ KRAKÓW

ul. Sołtysowska 1 

31-589 Kraków
tel. 505 193 011, biuro2@inergis.pl
 

 

Współpraca z EDF Polska S.A.

2016-08-17 13:54:57

Miło nam poinformować Państwa, o współpracy jaka się nawiązała, pomiędzy firmą INERGIS S.A., a firmą EDF Polska S.A. będącą światowym

liderem w obszarze produkcji i dystrybucji energii elektrycznej.

Owocem wielomiesięcznych rozmów jest podpisana w sierpniu umowa o współpracy w obszarach:

- Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) tj.:energia z biomasy, instalacje solarne, instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła, Kogeneracja,

   Trigeneracja w oparciu o układy skojarzone wykorzystujące agregaty absorpcyjne i adsorpcyjne.

- usług projektowych,

- nowoczesnych technologii grzewczych,

- systemów aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki (AKPiA),

- instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych,

- robót inżynieryjnych,

- instalacji przemysłowych,

- handlu materiałami instalacyjnymi w ramach hurtowni,

- serwisu urządzeń grzewczych, chłodniczych, wentylacyjno-klimatyzacyjnych,

- termomodernizacyjnych,

- robót ogólnobudowlanych.

 

        EDF Électricité de France

   EDF Polska S.A.

 

Każdego dnia dziesiątki milionów ludzi zużywają energię produkowaną przez EDF, jest to jedna z największych firm energetycznych świata,

działająca w obszarach od produkcji do dystrybucji energii elektryczne. Do Grupy EDF w Polsce należą jedne z największych elektrowni

i elektrociepłowni w kraju, dzięki czemu EDF ma 10% udział w rynku ciepła sieciowego w Polsce. 

 

Współpraca taka może przyczynić się do powstania nowych miejsc pracy w sektorze inżynieryjnym.

Mieszkańcy naszego regionu mogą skorzystać z naszego doświadczenia w zakresie instalacji OZE i za naszym pośrednictwem, starać się o

dofinansowanie do takiej instalacji, którą zaprojektujemy i wykonamy.