CZĘSTOCHOWA

ul. Kisielewskiego 18/28 B
42-215 Częstochowa
tel. +48 34 366 91 18
fax +48 34 366 91 13, biuro@inergis.pl

ODDZIAŁ KRAKÓW

ul. Sołtysowska 1 

31-589 Kraków
tel. 505 193 011, biuro2@inergis.pl
 

 

Paszport do exportu

2012-04-04 13:51:34

Firma Wachelka INERGIS S.A. otrzymała dofinansowanie Etapu I  - Przygotowanie planu rozwoju eksportu - w ramach Działania 6.1. Paszport do Eksportu osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2008-2013.