CZĘSTOCHOWA

ul. Kisielewskiego 18/28 B
42-215 Częstochowa
tel. +48 34 366 91 18
fax +48 34 366 91 13, biuro@inergis.pl

ODDZIAŁ KRAKÓW

ul. Sołtysowska 1 

31-589 Kraków
tel. 505 193 011, biuro2@inergis.pl
 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty na opracowanie planu rozwoju eksportu dla firmy Wachelka INERGIS S.A.

2012-07-11 12:29:13

Zawiadomienie o wyborze oferty w ramach zadania: Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy Wachelka INERGIS S.A. w ramach działania 6.1. "Paszport do eksportu" osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Wybór oferenta (PDF)