CZĘSTOCHOWA

ul. Kisielewskiego 18/28 B
42-215 Częstochowa
tel. +48 34 366 91 18
fax +48 34 366 91 13, biuro@inergis.pl

ODDZIAŁ KRAKÓW

ul. Sołtysowska 1 

31-589 Kraków
tel. 505 193 011, biuro2@inergis.pl
 

 

W trosce o ochronę środowiska

2012-08-07 15:17:39

Aktywnie uczestniczymy w targach, konferencjach, spotkaniach o tematyce związanej z ochroną środowiska.

Wiemy jak ważną rolę w dzisiejszych czasach mają działania proekologiczne dlatego nie tylko oferujemy usługi oparte o Odnawialne Źródła Energii (OZE) jednak staramy się dzielić zdobytą przez nas wiedzą.

Dlatego też jesteśmy członkiem zgrupowania POLISH WOOD CLUSTER.

Polish Wood Cluster skupia blisko 70 podmiotów, w tym przedsiębiorstwa z sektora MŚP, samorządy terytorialne, uczelnie wyższe, jednostki badawczo-rozwojowe z branży drzewnej i energetycznej oraz instytucje otoczenia biznesu. Korzystamy z doświadczeń i wieloletniej współpracy producentów, inżynierów, technologów, konstruktorów, ekspertów, grup montażowych, doradców i architektów.
Klaster działa od 2007 roku na podstawie porozumienia, realizując szereg wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych, produkcyjnych i badawczo - wdrożeniowych.
Koordynatorem Polish Wood Cluster jest Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.