CZĘSTOCHOWA

ul. Kisielewskiego 18/28 B
42-215 Częstochowa
tel. +48 34 366 91 18
fax +48 34 366 91 13, biuro@inergis.pl

ODDZIAŁ KRAKÓW

ul. Sołtysowska 1 

31-589 Kraków
tel. 505 193 011, biuro2@inergis.pl
 

 

Firma Wachelka INERGIS S.A. działająca w branży budowlano-instalacyjnej, założona została w marcu 1988 roku przez Marka Wachelkę.
Początkowo działała jako sześcioosobowy Zakład Budowlany jednak w wyniku przekształceń od spółki osobowej, poprzez spółkę jawną w 2011 roku stała się spółką akcyjną zatrudniającą obecnie prawie 160 pracowników. Poniżej najważniejsze daty z historii Spółki:

Wrzesień 1990r. - Zakład Budowlany przekształca się w spółkę cywilną Zakład Budowlano-Instalacyjny "Wachelka i Łyczba"

Luty 2002r. - Spółka cywilna ZBI "Wachelka i Łyczba" przekształca się w spółkę jawną

Lipiec 2008r. - Marek Wachelka zostaje jedynym zarządzającym firmą

Grudzień 2009r. - Bogusław Łyczba przestaje być współwłaściceilem spółki, Kamil Wachelka zostaje udziałowcem spółki ZBI "Wachelka i Łyczba"

Kwiecień 2010r. - Nastepuje zmiana nazwy ZBI "Wachelka i Łyczba" Sp. j. na Wachelka INERGIS Sp. j.

Czerwiec 2011r. - Przekształcenie firmy w spółkę akcyjną o nazwie Wachelka INERGIS S.A.

Marzec 2016 r. - Następuje zmiana nazwy "Wachelka Inergis" S.A. na INERGIS S.A. 

Od samego początku swej działalności firma jest wierna zasadom biznesowym takim jak:
lojalność biznesowa, uczciwość wobec klientów i pracowników, partnerstwo, odpowiedzialność za przyjęte zlecenie i rzetelność jego wykonania.

Jedną z dziedzin, w której się wyspecjalizowaliśmy to Odnawialne Źródła Energii (OZE) tj: energia z biomasy, instalacje solarne, instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła, Kogeneracja, Trigeneracja w oparciu o układy skojarzone wykorzystujące agregaty absorpcyjne i adsorpcyjne. Poza usługami z zakresu OZE w ofercie firmy znajdują się również:

  • usługi projektowe,
  • nowoczesne technologie grzewcze,
  • systemy aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki (AKPiA),
  • instalacje wentylacyjno-klimatyzacyjne,
  • roboty inżynieryjne,
  • instalacje przemysłowe,
  • handel materiałami instalacyjnymi w ramach hurtowni i sklepu,
  • serwis urządzeń grzewczych, chłodniczych, wentylacyjno- klimatyzacyjnych,
  • termomodernizacje.

Firma nie boi się trudnych nowatorskich rozwiązań o czym świadczą nasze realizacje. W 2011 roku zakończyliśmy inwestycję, w której zainstalowana została Kogenracja (Zespół Szkół Technicznych w Mielcu), w czerwcu 2012 roku oddaliśmy do użytku realizację, w której zmodernizowaliśmy źródła ciepła m. in. poprzez zastosowanie innowacyjnego rozwiązania jakim jest Trigeneracja (Szpital Powiatowy im. Bł. Marty Wieckiej w Bochni). Wykonując w 2007 roku instalację solarną o łącznej powierzchni 1495 m2, która jest największą tego typu instalacją (jako jeden system energetyczny) w Polsce oraz obecnie instalację solarną o pow. 4892 m2 (system rozproszony) wykazaliśmy, iż posiadamy kompetencje oraz umiejętności, które umożliwiają nam realizację wyjątkowo złożonych i trudnych kontraktów. W swoim dorobku posiadamy ponad 1000 różnorodnych zrealizowanych projektów inwestycyjnych.
Więcej o realizacjach w zakładce „realizacje”.