CZĘSTOCHOWA

ul. Kisielewskiego 18/28 B
42-215 Częstochowa
tel. +48 34 366 91 18
fax +48 34 366 91 13, biuro@inergis.pl

ODDZIAŁ KRAKÓW

ul. Sołtysowska 1 

31-589 Kraków
tel. 505 193 011, biuro2@inergis.pl
 

 

DOTACJE NA INNOWACJE                                                                                            Inwestujemy w waszą przyszłość

Firma Wachelka Inergis S.A.    zrealizowała projekt w ramach Działania 6.1

PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA

PROJEKT NUMER: UDA-POIG.06.01.00-24-107/13-004

 

Nazwa projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu przez firmę Wachelka Inergis S.A.

 

Kwota projektu ogółem:        521 033,80 PLN

Kwota dofinansowania:          390 775,35 PLN

Okres realizacji: 2013 – 2015

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

 

 

 


 

Firma Wachelka INERGIS S.A. otrzymała dofinansowanie Etapu I  - Przygotowanie planu rozwoju eksportu - w ramach Działania 6.1. Paszport do Eksportu osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2008-2013.