CZĘSTOCHOWA

ul. Kisielewskiego 18/28 B
42-215 Częstochowa
tel. +48 34 366 91 18
fax +48 34 366 91 13, biuro@inergis.pl

ODDZIAŁ KRAKÓW

ul. Sołtysowska 1 

31-589 Kraków
tel. 505 193 011, biuro2@inergis.pl
 

 

Wzrost zainteresowania ekologią, a także moda na czyste i naturalne formy ogrzewania, skłoniły nas do rozpoczęcia prac zmierzających do wzbogacenia oferty świadczonych usług o realizację inwestycji bazujących na kolektorach słonecznych, kotłach na biomasę oraz pompach ciepła.  

Wynikiem naszej pracy jest wprowadzenie do oferty produktowej nowoczesnych, charakteryzujących się wysoką jakością produktów czołowych firm krajowych, jak i zagranicznych specjalizujących się w produkcji kolektorów słoneczych, kotłów na biomasę, pomp ciepła.
Proponujemy Państwu nowatorskie rozwiązania z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii:

  • Systemy solarne oparte na termicznych kolektorach słonecznych płaskich lub próżniowych,
    Rozwiązania: konstrukcje wolnostojące, nadachowe, elewacyjne oraz zintegrowane z dachem (modułowe i wielko- gabarytowe),
  • Powietrzne kolektory słoneczne nadachowe oraz elewacyjne,
  • Szeroki zakres kotłów (moce od 10 do 6000kW) opalanych drewnem oraz biomasą,
  • Pompy ciepła systemu woda-woda,  grunt-woda, powietrze-woda.

Oferowane usługi to usługi kompleksowe na które składa się opracowanie dokumentacji projektowej, profesjonalna realizacja przyjętego zlecenia, dostawa wszystkich materiałów i produktów, autoryzowana obsługa serwisowa pracująca w systemie 24 h.
Firma stale promuje proekologiczne rozwiązania nie tylko w prasie i Internecie ale również na targach, konferencjach oraz licznych spotkaniach tematycznych. Należy podkreślić, że firma Wachelka INERGIS S.A. nie tylko promuje i oferuje klientom ekologiczne rozwiązania ale sama z nich korzysta – za przykład może posłużyć nasz w pełni ekologiczny i energooszczędny biurowiec. Budynek został zaprojektowany i zbudowany z wykorzystaniem najnowszych technologii z zakresu OZE (Odnawialnych Źródeł Energii). Jest obiektem innowacyjnym jakich niewiele jest w Polsce i Europie.

Przejdź do realizacji wykorzystujących odnawialne źródła energii: