CZĘSTOCHOWA

ul. Kisielewskiego 18/28 B
42-215 Częstochowa
tel. +48 34 366 91 18
fax +48 34 366 91 13, biuro@inergis.pl

ODDZIAŁ KRAKÓW

ul. Sołtysowska 1 

31-589 Kraków
tel. 505 193 011, biuro2@inergis.pl
 

 

Kogeneracja jest jednym z najnowocześniejszych rozwiązań wysokosprawnej produkcji energii elektrycznej i cieplnej.

Rozwiązanie wykorzystujące kogenerację w wymiarze małej energetyki rozproszonej zostało zastosowane przy termomodernizacji budynków Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu, gdzie firma wykonała układ kogeneracyjny o mocy grzewczej 115kW oraz mocy elektrycznej 70kW służący do wytworzenia ciepła i prądu w silniku gazowym.

Nowatorskim rozwiązaniem było stworzenie jednego sprawnie funkcjonującego układu, który w maksymalny i efektywny sposób wykorzystuje możliwości współpracy poszczególnych jego elementów. Pompy ciepła stanowią główne źródło ciepła do ogrzewania kompleksu budynków i produkcji ciepłej wody użytkowej. Instalacja kolektorów słonecznych pracuje w celu uzyskania ciepłej wody użytkowej głównie latem, ale ma również za zadanie regenerację dolnego źródła ciepła, co znacznie podwyższa sprawność instalacji pracujących tam pomp ciepła.

Wytworzona w zastosowanym tu układzie kogeneracyjnym energia elektryczna o mocy 70kW stanowi główne źródło zasilania pomp ciepła w energię elektryczną potrzebną do ich pracy.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia przewiduje się zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną o około 583 MWh/rok oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery o łącznej ilości około 507 Mg/rok.

Inwestycja ta jest jedną z niewielu pionierskich projektów, które pokazują możliwości zastosowania kogeneracji w wymiarze małej energetyki rozproszonej. Realizacja tak skomplikowanego w pełni zautomatyzowanego układu kogeneracji w połączeniu z innymi odnawialnymi źródłami ciepła, jakimi w tym przypadku są: grupa pomp ciepła i zespół solarów próżniowych, jest projektem wyjątkowym w skali kraju.

 W 2011 roku firma otrzymała wyróżnienie w konkursie JURAJSKI PRODUKT ROKU za „Zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii oraz wysokosprawnej Kogeneracji.
W 2012 roku firma otrzymała nagrodę pierwszego stopnia oraz tytuł Budowa Roku Podkarpacia 2011.