CZĘSTOCHOWA

ul. Kisielewskiego 18/28 B
42-215 Częstochowa
tel. +48 34 366 91 18
fax +48 34 366 91 13, biuro@inergis.pl

ODDZIAŁ KRAKÓW

ul. Sołtysowska 1 

31-589 Kraków
tel. 505 193 011, biuro2@inergis.pl
 

 

Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Lublińcu

„Poprawa jakości powietrza dzięki wykorzystaniu energii słonecznej w obiektach Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublińcu”

Prace zrealizowane zostały w formie zaprojektuj i wybuduj, obejmowały:

  • zaprojektowanie i wykonanie 8 układów kolektorów słonecznych na 8 obiektach szpitala opartych o 168 kolektorów DIS 50 o łącznej powierzchni wyn. 879 m2, (wraz z układami odgromowymi układów solarnych, które chronią instalacje przed uszkodzeniami spowodowanymi wyładowaniami atmosferycznymi),
  • zaprojektowanie i wykonanie do każdego z układów solarnych odrębnej wymiennikowni,
  • remont pomieszczeń istniejących węzłów ciepłej wody użytkowej oraz ich rozbudowę. 

Zadanie wymagało od nas szczególnego zaangażowania i wiedzy.
Budynki Pawilonu Białego i Szarego Męskiego mają bardzo skośne dachy z tego też względu kolektory słoneczne musiały być montowane ze szczególną precyzją i uwagą za pomocą specjalnego dźwigu.
Szczególnie ważny jest fakt, że Część budynków – Pawilon „Biały Męski”, „Szary Męski”, „Szary Żeński” to budynki zabytkowe i prace na tych budynkach musiały być wykonywane dokładnie wg zaleceń Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Wykonanie projektu było o tyle trudne, że prace odbywały się na czynnym obiekcie w sposób nie zakłócający jego normalne funkcjonowanie.
 

Termin realizacji: 12.2012r.