Niemcy - Beckum obiekty publiczne

Beckum obiekty publiczne

(realizacja: 2013 – 2014)

W ramach projektu „Modernizacja infrastruktury  obiektów komunalnych w mieście Beckum dokonaliśmy modernizacji obiektów gminnych Beckum polegającej na poprawie działania systemów grzewczych. Firma Wachelka Inergis S.A. wykonała m.in. następujące prace:

- Demontaż starych i  montaż nowych kotłów grzewczych wraz z armaturą kotłowni  o wydajności od 80 kW do 1400 kW,
- Demontaż starych i montaż nowych  systemów grzewczych wraz z wyposażeniem  oraz  systemów podgrzewu ciepłej wody użytkowej z zasobnikami i armaturą towarzyszącą  o objętości  od 150 litrów do 800 litrów

Modernizacja wymienionych obiektów  znacznie poprawiła ich funkcjonowanie poprzez zwiększenie  sprawności i wydajności zamontowanych nowoczesnych urządzeń oraz poprzez zastosowanie optymalnych rozwiązań technicznych ,które pozwolą na obniżenie kosztów eksploatacji o ok. 30% i korzystnie wpłyną na ochronę środowiska.