Niemcy - Borkum Klinika na Morzu Północnym

Borkum Klinika  na Morzu Północnym

(realizacja: 2014)

W ramach projektu wykonaliśmy modernizację systemów centralnego  ogrzewania ,wentylacji i klimatyzacji. Prace te prowadzone były na czynnym obiekcie Kliniki.

W ramach zleconego zadania wykonano następujące prace modernizacyjne;

- Montaż 18 dachowych central wentylacyjnych o wydajności   7000 m³,
- Montaż kanałów blaszanych wentylacyjnych o średnicach od DN 80 do 600 mm, pokrytych powłoką aluminiową i okładziną  z blachy nierdzewnej
- Instalacja centralnego ogrzewania wraz z kompletną centralą grzewczą i armaturą towarzyszącą  o łącznej mocy wyjściowej 1200 kW,
- Montaż urządzeń chłodniczych  i centralę chłodniczą wraz z armaturą o łącznej mocy 500 kW.

W efekcie wykonane prace modernizacyjne przyczyniły się  do lepszej wymiany  i jakości powietrza wewnątrz budynku  Kliniki oraz w zdecydowany sposób ograniczyły koszty eksploatacyjne. Wszystkie zadania  wykonywane były na  aktywnym obiekcie i nie powodowały zakłóceń w pracy Kliniki.