Niemcy - Greven Schumacher Packaging GmbH

Greven Schumacher Packaging GmbH

(realizacja: 2013-2014)

W ramach projektu wykonano kompletną  instalację grzewczą. Zadanie wykonano w nowym obiekcie fabryki papieru.

W ramach zleconego zadania wykonano następujące prace montażowe:

- Montaż instalacji grzewczej wraz kompletną armaturą towarzyszącą z uwzględnieniem grzejników  i nagrzewnic sufitowych,
- kompletną centralę grzewczą wraz z rozdzielaczami i układami pompowymi  o łącznej wydajności 2000 KW.

Zastosowany nowy system ogrzewania  od początku funkcjonowania  jest bardzo efektywny w całym obiekcie , a zastosowanie nowoczesnych urządzeń powoduje  niskie koszty eksploatacyjne