Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Pruszkowie. Inwestycja w realizacji

Kompleksowe wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz z podkonstrukcją stalową w formule "zaprojektuj wybuduj"

Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Pruszkowie.

Realizacja: inwestycja rozpoczęta w sierpieniu 2016

Przewidywany termin zakończenia - paździrnik 2017