CZĘSTOCHOWA

ul. Kisielewskiego 18/28 B
42-215 Częstochowa
tel. +48 34 366 91 18
fax +48 34 366 91 13, biuro@inergis.pl

ODDZIAŁ KRAKÓW

ul. Sołtysowska 1 

31-589 Kraków
tel. 505 193 011, biuro2@inergis.pl
 

 

Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach

„Termomodernizacja w zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem tworzącym jest

                                            Samorząd Województwa Mazowieckiego”

W ramach projektu na czynnym obiekcie o powierzchni użytkowej 35 500 m2 i kubaturze 103 133 m3, firma wykonała:

- kompletną dokumentację projektową wraz z wszelkimi uzgodnieniami i pozwoleniami,

- modernizację instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą armatury – 1274 grzejniki

- modernizację (wymianę) poziomów instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji,

- przyłącze ciepłownicze wysokoparametrowe

- montaż dwóch trójfunkcyjnych węzłów cieplnych

- modernizację sieci ciepłowniczej niskoparametrowej c.o. i c.w.u.

 

realizacja: 2015 – 2016r.