CZĘSTOCHOWA

ul. Kisielewskiego 18/28 B
42-215 Częstochowa
tel. +48 34 366 91 18
fax +48 34 366 91 13, biuro@inergis.pl

ODDZIAŁ KRAKÓW

ul. Sołtysowska 1 

31-589 Kraków
tel. 505 193 011, biuro2@inergis.pl
 

 

Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu

„Budowa systemu energii odnawialnej – kolektory słoneczne w zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem tworzącym jest

 Samorząd Województwa Mazowieckiego”

 

W ramach projektu firma wykonała:

- kompletną dokumentację projektową (projekty budowlane i wykonawcze) w zakresie robót budowlanych, instalacyjnych, elektrycznych i AKPiA,

  systemu monitoringu instalacji solarnych oraz efektów energetycznych,

- montaż technologii solarnych wymiennikowni ciepła,

- montaż sieci cieplnych preizolowanych,

- montaż instalacji solarnych na powierzchni 508 m2  - 219 szt. kolektorów słonecznych 

- instalacje elektryczne i AKPiA,

- system monitoringu wraz z wizualizacją pracy instalacji solarnych oraz efektów energetycznych.

 

Realizacja: 2015 – 2016r.

http://dami24.pl/wiadomosci/item/5723-kolektory-sloneczne-w-krychnowicach-szpital-zaoszczedzi