CZĘSTOCHOWA

ul. Kisielewskiego 18/28 B
42-215 Częstochowa
tel. +48 34 366 91 18
fax +48 34 366 91 13, biuro@inergis.pl

ODDZIAŁ KRAKÓW

ul. Sołtysowska 1 

31-589 Kraków
tel. 505 193 011, biuro2@inergis.pl
 

 

Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im.S.Hadyny w Koszęcinie

"Przebudow kotłowni głównej w Zespole Pałacowo-Parkowym w Koszęcinie (kotły w 5 klasie emisji - opalane pelletem)

                                        wraz z robotami towarzyszącymi i oddaniem obiektu do użytkowania".

W ramach tego zadania firma Inergis S.A. wykona:

- demontaż obecnie istniejących kotłów

- montaż 3 kotłów na pellet, każdy o mocy 450 kW z automatycznym pneumatycznym podawaniem paliwa wraz ze sterownikami i automatyką

  pogodową  oraz pozostałymi urządzeniami towarzyszącymi.

- demontaż komina wraz z fundamentem oraz wykonanie nowego komina na fundamencie żelbetowym

 

Realizacja: rozpoczęcie inwestycji  08.2017r.