CZĘSTOCHOWA

ul. Kisielewskiego 18/28 B
42-215 Częstochowa
tel. +48 34 366 91 18
fax +48 34 366 91 13, biuro@inergis.pl

ODDZIAŁ KRAKÓW

ul. Sołtysowska 1 

31-589 Kraków
tel. 505 193 011, biuro2@inergis.pl
 

 

Termomodernizacja budynku PSM I stopnia w Strzelcach Opolskich

„Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce”.

„Termomodernizacja budynku PSM I stopnia w Strzelcach Opolskich”.

 

W ramach tego zadania firma wykonała:

 1. Ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem izolacji,
 2. Docieplenia dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego i obróbkami blacharskimi
 3. Wymiana instalacji odgromowej wraz z montażem rynien,
 4. Wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej,
 5. Wymianę balustrad zewnętrznych
 6. Wymianę instalacji centralnego ogrzewania oraz c.w.u.
 7. Wymianę źródła ciepła na gazową pompę ciepła,
 8.  Remont i przebudowę instalacji wentylacji grawitacyjnej, mechanicznej nawiewno-wywiewnej
 9. Montaż ogniw fotowoltaicznych
 10. Montaż systemu zarządzania energią BMS,
 11. Wymiany instalacji elektrycznej oraz telekomunikacyjnej.

 

Realizacja: VI.2017 - VIII.2017r.