CZĘSTOCHOWA

ul. Kisielewskiego 18/28 B
42-215 Częstochowa
tel. +48 34 366 91 18
fax +48 34 366 91 13, biuro@inergis.pl

ODDZIAŁ KRAKÓW

ul. Sołtysowska 1 

31-589 Kraków
tel. 505 193 011, biuro2@inergis.pl
 

 

Gmina Twardogóra – Termomodernizacja pływalni „Delfinek”

„Budowa krytej pływalni w Twardogórze w ramach programu „Dolnośląski Delfinek” – dokończenie robót, część 5”

Przedmiotem zamówienia były roboty instalacyjne polegające na optymalizacji zużycia energii związane z wytwarzaniem i dystrybucją ciepła oraz przygotowaniem ciepłej wody użytkowej dla części nowoprojektowanej jak również części istniejącej, zasilenia w ciepło wymiennika do podgrzewu wody basenowej, wykorzystania pomp ciepła jako równoległe źródła w stosunku do istniejącej kotłowni gazowej oraz współpracy kogeneratora wspomagającego pracę kotła gazowego o mocy 285 kW.

W ramach zadania firma Inergis S.A. wykonała:

- instalację dolnego źródła ciepła dla pomp ciepła,

- dostawę i montaż kaskady trzech pomp ciepła o łącznej mocy 106,8 kW z układem sterującym źródła,

- dostawę i montaż dwóch gazowych jednostek kogeneracyjnych o łącznej mocy 35 kWe i 70 kWt

- aktywny system bezpieczeństwa instalacji gazowej wraz z wewnętrzną instalacją gazu,

- aparaturę Kontrolno-Pomiarową i Automatykę,

- roboty elektryczne i budowlane.

 

Realizacja:  2018r.