CZĘSTOCHOWA

ul. Kisielewskiego 18/28 B
42-215 Częstochowa
tel. +48 34 366 91 18
fax +48 34 366 91 13, biuro@inergis.pl

ODDZIAŁ KRAKÓW

ul. Sołtysowska 1 

31-589 Kraków
tel. 505 193 011, biuro2@inergis.pl
 

 

Dom Pomocy Społecznej w Jezioranach

,,Kompleksowa modernizacja systemu grzewczego z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii”

 

W ramach inwestycji zmodernizowany został system ciepłowniczy obiektu poprzez wprowadzenie nowoczesnej technologii wykorzystującej OZE.

Wykonane zostały:

  • budowa instalacji solarnej, w której skład wchodziło 48 kolektorów słonecznych o powierzchni czynnej 235,68 m2, zamontowanych na konstrukcjach nośnych wolnostojących w terenie, dwa zbiorniki buforowe oraz instalacja AKPiA i instalacja elektryczna,

  • demontaż starej i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania,

  • technologia kotłowni na biomasę o mocy 500 kW,

  • sieć cieplna między obiektami wykonana w technologii rur preizolowanych,

  • termomodernizacja budynku kotłowni i zaplecza technicznego obejmująca docieplenie ścian i stropodachu,

  • żelbetonowe komory magazynu paliwa z rampą najazdową o kubaturze 250 m3,

  • wymiana stolarki okiennej i dzrwiowej .

Modernizacja systemu grzewczego znacznie ograniczy wydatki w tym obszarze jednocześnie usprawniając funkcjonowanie obiektu.

Korzystanie z odnawialnych źródeł energii wpłynie korzystnie na środowisko i funkcjonujące w nim ekosystemy.

Termin realizacji: 04.2011 – 12.2011