CZĘSTOCHOWA

ul. Kisielewskiego 18/28 B
42-215 Częstochowa
tel. +48 34 366 91 18
fax +48 34 366 91 13, biuro@inergis.pl

ODDZIAŁ KRAKÓW

ul. Sołtysowska 1 

31-589 Kraków
tel. 505 193 011, biuro2@inergis.pl
 

 

STOLZLE w Częstochowie

,,Rozbudowa Huty Szkła STOLZLE w Częstochowie”

 

W ramach projektu ,,Budowa nowych obiektów, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części obiektów Huty Szkła STOLZLE Częstochowa Sp.z.o.o.” wykonaliśmy instalacje wewnętrzne w halach produkcyjnych oraz liczne prace obejmujące sieci zewnętrzne.

W ramach instalacji wewnętrznych zrealizowane zostały:

 • instalacje odzysku ciepła z wód technologicznych o mocy 395 kW,

 • instalacje wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

 • instalacje klimatyzacji w systemie VRF,

 • ciśnieniowe odwodnienie dachów w systemie Pluvia,

 • wewnętrzna instalacja wod-kan,

 • instalacje centralnego ogrzewania,

 • wewnętrzna instalacja sprężonego powietrza,

 • instalacja zasilania gazów technicznych (tlen + acetylen) dla obiektu hali wannowej.

W zakresie sieci zewnętrznych wykonane zostały:

 • sieć wodociągowa,

 • kanalizacja sanitarna (kanalizacja tłoczna, grawitacyjna, separator koalescencyjny, pompownie ścieków)

 • kanalizacja deszczowa (kanalizacja tłoczna, grawitacyjna, separator koalescencyjny, pompownie wód deszczowych, umocnienia typu larseny, rury stalowe ochronne, zabudowa zbiorników laserowych)

Wykonane działania usprawnią funkcjonowanie obiektu zwiększając jego efektywność oraz pozwolą ograniczyć jego koszty stałe.

Prace wykonane zostały na czynnym obiekcie nie zakłócając jego funkcjonowania.

Termin realizacji: 03.2011 – 03.2012