CZĘSTOCHOWA

ul. Kisielewskiego 18/28 B
42-215 Częstochowa
tel. +48 34 366 91 18
fax +48 34 366 91 13, biuro@inergis.pl

ODDZIAŁ KRAKÓW

ul. Sołtysowska 1 

31-589 Kraków
tel. 505 193 011, biuro2@inergis.pl
 

 

Zespół Klasztorno - Pałacowy w Rudach

,,Kompleksowe roboty budowlano – instalacyjne''

W ramach projektu została zmodernizowana gospodarka cieplna w oparciu o instalację solarną wykorzystującą odnawialne źródła energii.

Prace dotyczyły budynku o kubaturze 40 300 m3 dlatego niezmiernie istotne okazała się opracowana przez nas kompleksowa dokumentacja projektowa.

Wykonane zostały:

  • montaż 4 pomp ciepła o łącznej mocy 485 kW współpracujące z wymiennikiem gruntowym w postaci 100 odwiertów pionowych,

  • montaż instalacji solarnej wspomagającej przygotowanie c.w.u. opartej na 40 sztukach kolektorów o łącznej powierzchni czynnej 101,25 m2,

  • montaż instalacji c.o. grzejnikowej oraz instalacji ogrzewania podłogowego,

  • wykonanie przyłącza elektroenergetycznego do zasilania obiektu,

  • wykonania wewnętrznej instalacji wod-kan oraz hydrantowej,

  • wykonanie przyłącza sieci c.o. i c.w.u. w systemie rur preizolowanych,

  • wykonanie wentylacji mechanicznej budynku kościoła w oparciu o wentylatory kanałowe,

 

Nowoczesny system grzewczy opiera się na połączeniu energii geotermalnej i słonecznej, ponadto w obiekcie zastosowano ogrzewanie podłogowe ze względu na jego zabytkowy charakter.

Wszystkie prace prowadzone w obiekcie wymagały szczególnej staranności i uwagi w celu zachowania jego historycznego i kulturowego znaczenia.

Termin realizacji: 04.2007 – 01.2008