CZĘSTOCHOWA

ul. Kisielewskiego 18/28 B
42-215 Częstochowa
tel. +48 34 366 91 18
fax +48 34 366 91 13, biuro@inergis.pl

ODDZIAŁ KRAKÓW

ul. Sołtysowska 1 

31-589 Kraków
tel. 505 193 011, biuro2@inergis.pl
 

 

Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjny w Rusinowicach

,,Modernizacja systemu grzewczego – wykorzystanie ekologicznych źródeł ciepła”

 

W ramach inwestycji usprawniona została gospodarka cieplna w Ośrodku Rehabilitacyjno - Edukacyjnym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej pw. św. Rafała Archanioła.

Wykonane zostały:

  • instalacja solarna wspomagająca układ podgrzewu c.w.u. dla obiektu ośrodka w oparciu o 48 sztuk kolektorów słonecznych o łącznej powierzchni czynnej 96,72 m2,

  • centrala pomp ciepła typ solanka-woda o mocy 190 kW z poziomym wymiennikiem ciepła o długości 400 mb i pionowym wymiennikiem ciepła w postaci 9 odwiertów po 86 mb każdy,

  • wentylacja mechaniczna nawiewno - wywiewna z odzyskiem ciepła w oparciu o 12 central wentylacyjnych,

  • montaż kotłowni o mocy 869 kW,

  • demontaż starej i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania (178 sztuk grzejników).

Dzięki modernizacji systemu grzewczego wydatki związane z paliwami i mediami energetycznymi zostaną zredukowane.

Wentylacja mechaniczna wpłynie pozytywnie na obiekt zapobiegając powstawaniu zawilgoceń.

Termin realizacji: 2007