CZĘSTOCHOWA

ul. Kisielewskiego 18/28 B
42-215 Częstochowa
tel. +48 34 366 91 18
fax +48 34 366 91 13, biuro@inergis.pl

ODDZIAŁ KRAKÓW

ul. Sołtysowska 1 

31-589 Kraków
tel. 505 193 011, biuro2@inergis.pl
 

 

Gmina Mykanów - Kuźnica Lechowa

,,Budowa nowoczesnej kompleksowej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kuźnica Lechowa”

 

W ramach inwestycji wykonana została kanalizacja sanitarna grawitacyjna razem z przyłączami do pierwszej studni, kanalizacja tłoczna a także tłocznia ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą .

W ramach projektu zrealizowana została:

- kanalizacja sanitarna grawitacyjna PVC Dn 200 mm,

- kanalizacja sanitarna tłoczna PE110 Dn 110 mm,

- przyłącza kanalizacji sanitarnej PCV Dn 160 mm,

- przewiert rurą stalową Dn 273/6,3 mm,

- przepompownia ścieków/tłocznia Dn 2000 mm z radiowym monitoringiem wraz z zagospodarowaniem terenu i ogrodzeniem panelowym.

Wykonanie przedstawianych prac znacznie zmniejszy degradację środowiska naturalnego w obszarze zanieczyszczenia wód gruntowych oraz głębinowych. Ponadto zmniejszy zagrożenie sanitarno – epidemiologiczne na terenie tej miejscowości.

Termin realizacji: 04.2010 – 10.2010