Pomorskie Centrum Traumatologii w Gdańsku

,,Modernizacja gospodarki cieplnej w obiekcie”

W ramach projektu zrealizowana została instalacja solarna oparta na 282 sztukach kolektorów słonecznych zamontowanych na dachu na konstrukcjach wsporczych.

Wykonane zostały również:

  • zbiorniki buforowe,

  • wymienniki ciepła,

  • naczynia przeponowe,

  • pompy obiegowe.

Dzięki temu znacznie usprawni się funkcjonowanie obiektu oraz zmniejszą się jego koszty stałe, poprzez znaczne ograniczenie wydatków związanych z mediami elektrycznymi i paliwami sieciowymi.

Termin realizacji: 12.2009 – 05.2010